Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2017 pracuje z osobami bezdomnymi – jako streetworker,  obecnie jako terapeuta w Dziale Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmuje się wsparciem osób pozostających w kryzysie bezdomności.