Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. udzielając pomocy psychologicznej w linii wsparcia, podczas staży i praktyk na oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, a także współpracując przy realizacji projektów naukowo – badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową.

Skip to content