Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne oraz Wydziału Psychologii. Ukończył studium w zakresie interwencji kryzysowej, posiada również uprawnienia pedagogiczne. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym. Stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych stażach i wolontariatach (m.in. w Fundacji Nagle Sami czy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), oraz pracy w Programie Najpierw Mieszkanie (FFW).

Swoją pracę opiera przede wszystkim na budowaniu bezpiecznej, autentycznej i podmiotowej relacji z drugim człowiekiem. Ogromnie ceni sobie także korzyści płynące z psychoedukacji.

W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową.

Skip to content