terapia grupowa

Jest dedykowana dla osób, które zgłaszają występowanie przemocy w rodzinie w przeszłości, co aktualnie skutkuje trudnościami w wyrażaniu emocji, w tym złości, lękiem przed krytyką, trudnościami w utrzymywaniu bliskich relacji. Celem grupy jest poprawa funkcjonowania członków grupy w relacjach z innymi ludźmi, poszerzenie świadomości i wiedzy uczestników na temat destrukcyjnych sposobów komunikowania z ludźmi, doświadczenie na grupie nowych zachowań o charakterze konstruktywnym, uwalniania uczuć, przekraczania barier emocjonalnych, wyrażania złości w sposób konstruktywny, wzrost samooceny uczestników, działanie na rzecz przenoszenia nabytych podczas grupy umiejętności społecznych przez uczestników w ich środowisko życiowe.

Sprawdź, gdzie świadczymy te usługi:

Skip to content