Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej logo

Misją Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej wywołanej kryzysem, w tym związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, poprzez dostosowanie oferty usług do różnorodnych potrzeb i oczekiwań, z poszanowaniem godności i podmiotowości zgłaszających się do WOIK osób.

Akt Uchwały powołującej WOIK

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (WOIK) rozpoczął działalność z dniem 1 maja 2016r. Został utworzony poprzez połączenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1, Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4.

Zadania WOIK to szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu, jak również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie.

Skip to content