Program stażowy/wolontariacki adresowany jest do studentów V roku psychologii/pracy socjalnej oraz psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi i rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym. Udział w programie daje możliwość nauki profesjonalnego pomagania ludziom w sytuacjach kryzysowych.

Cele Programu:

  • zapoznanie się ze specyfiką pracy w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  • zapoznanie się zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi tematyki kryzysu oraz interwencji kryzysowej
  • poznanie zakresu obowiązków psychologa/pracownika socjalnego poprzez obserwację jego pracy, pogłębianie wiedzy poprzez kontakt z klientem
  • poznanie możliwych obszarów aktywności interwenta kryzysowego
  • włączenie stażysty/wolontariusza w realizację zadań według wskazań opiekuna stażu, udział w superwizjach wewnętrznych, zebraniach zespołu, odprawach, itp.

Więcej szczegółów w ulotce.

Skip to content