Czym jest interwencja kryzysowa ?

Interwencja kryzysowa jest formą intensywnej pomocy psychologicznej udzielanej osobie, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie sobie z nią samodzielnie poradzić. Głównym celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów wywołanych przez nienaturalne warunki występujących u takiej osoby.
Do pomagania podchodzimy wieloaspektowo. Pracownik WOIK prowadzący pracę z Klientem decyduje o zasadności włączenia do współpracy innych specjalistów (psychologa, lekarza psychiatrę, prawnika, pracownika socjalnego). Jeśli sytuacja kryzysowa spowodowała konieczność zmiany zamieszkania lub jest to wskazane do opanowania kryzysu Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej może zaoferować tymczasowe schronienie w Hostelu.

Czym jest krótkoterminowa pomoc psychologiczna ?

Krótkoterminowa pomoc psychologiczna jest formą pomocy oferowaną osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności niezbędne do realizowania potrzeb na kolejnych etapach życia lub u których wystąpiły trudności przystosowawcze. Psycholog WOIK prowadzący krótkoterminową pomoc psychologiczną w razie potrzeby może skierować Cię na konsultację z innym specjalistą (lekarzem psychiatrą, prawnikiem, pracownikiem socjalnym).

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, która obecnie doświadcza trudnej sytuacji życiowej – a wśród takich wydarzeń mogą znaleźć się m.in.:

  • niespodziewane wydarzenia losowe (np. wypadek, napaść)
  • śmierć bliskiej osoby
  • ciężka choroba choroba własna lub choroba bliskiej osoby
  • rozwód/rozstanie
  • zdrada
  • konflikty w rodzinie
  • doświadczanie przemocy
  • gwałty i nadużycia seksualne
  • nagła utrata pracy
  • inne wydarzenia, które doprowadziły do poczucia braku równowagi i dezorganizacji

zgłoś się do jednej z naszych placówek:

Skip to content