interwencje w terenie

Pracownicy WOIK prowadzą interwencje w terenie we współpracy ze służbami i/lub innymi instytucjami. Interwencje poza siedzibą WOIK odbywają się w związku z wystąpieniem nagłych zdarzeń takich jak np. wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane, śmierć bliskiej osoby i w innych sytuacjach kryzysowych w przypadku braku możliwości dojazdu do WOIK osób potrzebujących.
Decyzję o zasadności interwencji w terenie poprzedza analiza rodzaju i złożoności sytuacji oraz harmonogram pracy Ośrodka.

Sprawdź, gdzie świadczymy te usługi:

Skip to content