Psycholog ze specjalnością w psychologii sądowej. Wykwalifikowany psycholog transportu. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał uprawnienia do orzekania w zakresie psychotechniki oraz medycyny pracy. Posiada przygotowanie pedagogiczne, jak również dyplom terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując m.in. z Kliniką Psychiatrii SPSK nr 1 w Lublinie, a także wspomagając Działy Zasobów Ludzkich w sferze rekrutacji i szkoleń pracowników wyższego szczebla. Jego zainteresowania zawodowe skupiają na czynniku ludzkim w lotnictwie oraz wpływie zaburzeń i chorób psychicznych człowieka na katastrofy i wypadki lotnicze.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi krótkoterminową pomoc psychologiczną oraz interwencję kryzysową. Koordynuje pracą Działu Interwencji Kryzysowej.

Skip to content