Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła podyplomowe studia coachingu i mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie w trakcie szkolenia w Ośrodku INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonym na zlecenie PARPA, stażach i praktykach m.in. w Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrii oraz Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi krótkoterminową pomoc psychologiczną oraz interwencje kryzysową.

Skip to content