Pracownik socjalny, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyróżnieniem zdała egzaminy warunkujące uzyskanie I-go i II-go stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Brała udział w cyklu certyfikowanych szkoleń doskonaląc swoje umiejętności zawodowe m.in.  w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W latach 2019-2020 uzyskiwała zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymaganą dla kadry dydaktycznej szkoleń specjalizacyjnych w zawodzie pracownik socjalny. W ramach wieloletniej współpracy z czołowymi warszawskimi organizacjami pozarządowymi realizowała szeroko rozumiane projekty pomocowe kierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. W obszarze interwencji kryzysowej działa od 2011 r.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi interwencję kryzysową, pracę socjalną z osobami przebywającymi w Hostelu Ośrodka, udziela poradnictwa socjalnego oraz bierze udział w interwencjach terenowych i telefonicznych.

Skip to content