Magister pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat PARPA. Ukończony I i II stopień szkolenia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce klinicznej”, realizowanym przez Instytut Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbył szkolenie „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – I stopień, organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Jest absolwentem „Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii” – I i II stopień, prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej „Trójmiasto” w Sopocie. Były wykładowca Interdyscyplinarnego Szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (SPPwR) realizowanego na zlecenie PARPA. Wieloletni konsultant infolinii w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia” działającym na zlecenie PARPA. Jako współzałożyciel i członek Stowarzyszenia „Niebieska Linia” prowadził liczne szkolenia dotyczące problematyki przemocy w rodzinie, m.in.: pracy z dzieckiem i osobą dorosłą doświadczającą przemocy, pracy z osobą stosującą przemocy, pracy z osobą stosującą przemoc w formule pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, procedury „Niebieskie Karty”.

Przez 9 lat jako specjalista Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie pracował indywidualnie i grupowo z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

W Punkcie Interwencyjnym prowadzi oddziaływania indywidualne w zakresie interwencji kryzysowej oraz krótkoterminowej pomocy psychologicznej oraz współprowadzi Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Koordynuje pracę w Punkcie.

Skip to content