poradnictwo socjalne

Konsultacje z pracownikiem socjalnym oferujemy wyłącznie osobom korzystającym z pomocy psychologicznej w WOIK i/lub przebywającym w Hostelu Ośrodka.
Pracownik socjalny udziela porad dotyczących problemów socjalno-bytowych, pomaga w przygotowaniu pism urzędowych, wypełnieniu wniosków, udziela informacji o uprawnieniach do korzystania z form pomocy oferowanych przez inne instytucje.

Sprawdź, gdzie świadczymy te usługi:

Skip to content