Poszukiwany do współpracy lekarz psychiatra

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
podejmie współpracę
z lekarzem psychiatrą w ramach umowy o świadczeniu usług,
w celu prowadzenia konsultacji dla osób korzystających z pomocy Ośrodka.

WOIK jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej
m.st. Warszawy.
Udziela przede wszystkim pomocy psychologicznej
i wsparcia osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
lub społecznej wywołanej kryzysem,
w tym związanej z występowaniem przemocy w rodzinie

Wymiar czasu pracy: min. 5 godzin w tygodniu
(terminy i ilość godzin do uzgodnienia)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@woik.waw.pl

Skip to content