Program stażowy/wolontariacki

Program stażowy/wolontariacki adresowany jest do studentów/studentek V roku psychologii, pracy socjalnej, pedagogiki oraz absolwentów tych i pokrewnych im kierunków, którzy chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi i rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym. Udział w programie daje możliwość nauki profesjonalnego pomagania ludziom w sytuacjach kryzysowych.

Cele Programu:
● zapoznanie się ze specyfiką pracy w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
● zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi tematyki kryzysu, interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
● poznanie zakresu obowiązków psychologa/pracownika socjalnego/specjalisty pracy z rodziną poprzez obserwację jego pracy, pogłębianie wiedzy uczestników poprzez kontakt z Klientami;
● poznanie możliwych obszarów aktywności interwenta kryzysowego;
● włączenie stażysty/wolontariusza w realizację zadań według wskazań opiekuna stażu, udział w interwizjach, zebraniach zespołu, odprawach, itp.

Rejestracja możliwa jest pod linkiem: https://forms.gle/6tunkZFubbbLWUuE6

Więcej szczegółów w ulotce oraz na naszym profilu na Facebooku.

Skip to content