grupy wsparcia

Celem grupy jest pogłębienie wglądu i rozumienia sytuacji, w jakiej znaleźli się uczestnicy oddziaływania, odbudowanie ich siły, poczucia wartości, nadziei i zwalczanie poczucia bezradności wobec problemu. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego, edukacji na temat mechanizmów psychologicznych, jak również możliwych działań.

Skip to content