Magister psychologii na specjalności Wspieranie Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studium Interwencji Kryzysowej organizowane przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN. Instruktor i wychowawca harcerski szkolący kadrę i pracujący w Wydziale Wsparcia Psychologicznego GK ZHP.
W Dziale ds. Profilaktyki i Szkoleń prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 
Skip to content