Absolwentka psychologii oraz całościowego szkolenia systemowo psychodynamicznego akredytowanego przez sekcję naukową psychoterapii PTP. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. W trakcie 5-letniego Całościowego Szkolenia Systemowo Psychodynamicznego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.
W Dziale ds. Profilaktyki i Szkoleń prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Skip to content