Psycholog, trener, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie mediacji rodzinnych oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej rodzinie.

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
W Dziale ds. Profilaktyki i Szkoleń prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Skip to content