Psycholog, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej”.

Absolwentka Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W Dziale ds. Profilaktyki i Szkoleń prowadzi oddziaływania indywidualne oraz grupowe w obszarach interwencji kryzysowej, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Skip to content