Psycholog, psychotraumatolog, oraz terapeuta EMDR. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa oraz szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspiera osoby po wydarzeniach traumatycznych, głównie PTSD.  Pomaga osobom u których wystąpiła gwałtowna, niekorzystna zmiana w życiu, przeciążonym psychicznie, przeżywającym utratę kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu jego odejściem. Pracuje także z osobami zmagającymi się z trudnościami wynikającymi z codziennego funkcjonowania – brakiem motywacji, niską samooceną, obniżeniem nastroju wynikającym z trudności w nawiązaniu relacji oraz komunikacji z bliskimi.

W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową. Koordynuje również Program stażowy w WOIK.

Skip to content