Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk: m.in. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonym na zlecenie PARPA, w Oddziale Leczenia Nerwic dla młodzieży w Zagórzu, w świetlicy środowiskowej „Wspólne Podwórko” oraz w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresy diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi krótkoterminową pomoc psychologiczną oraz interwencje kryzysową.

Skip to content