Absolwentka kierunku praca socjalna, działającego przy Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie ukończyła na wydziale pedagogiki o specjalizacji poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, jako pracownik socjalny, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, także z osobami bezdomnymi. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych regularne uczestniczy w kursach i szkoleniach. W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem i interwencją kryzysową.

Skip to content