Dyplomowany psycholog transportu z zainteresowaniami w zakresie traum i kryzysów psychologicznych sprawców i ofiar wypadków komunikacyjnych, w szczególności lotniczych.
Posiada doświadczenie w zakresie nadzorowania, licencjonowania i certyfikacji służb ruchu lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w zakresie badań psychologicznych pilotów w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, a także przeszkolenie z badań wypadków lotniczych i elementów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Swoją karierę zawodową wiąże z eksploracją zagadnień czynnika ludzkiego w lotnictwie, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz PTSD.

Od 2017r. działacz i przewodniczący studenckiego Koła Naukowego Psychoonkologii i Psychosomatyki Akademii Ignatianum w Krakowie, a od 2019 r. psycholog wspierający działalność koła pro bono. Członek komitetu organizacyjnego krajowej konferencji „Trzecie Ignatiańskie Warsztaty Psychoonkologiczne.

W Dziale Interwencji Kryzysowej zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną i interwencją kryzysową

Skip to content