Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Instytutu Ratownictwa Psychologicznego. Ukończyła studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna – Interwencja Kryzysowa oraz Trening i Terapia Grupowa. Brała udział w wielu szkoleniach m.in. z obszaru Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwencji kryzysowej, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracowała ze Stowarzyszeniem OPTA przy realizacji filmu instruktażowego „Jak pracować w grupach roboczych?” dedykowanego specjalistom z Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członkom powoływanych grup roboczych. Współpracuje z jedną z warszawskich uczelni, a także  prowadzi szkolenia i warsztaty.

Działania w obszarze interwencji kryzysowej prowadzi od 2010 r.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi interwencją kryzysową i krótkoterminową pomocą psychologiczną oraz bierze udział w interwencjach terenowych i telefonicznych.

Skip to content