Psycholog ze specjalnością w psychologii sądowej. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał uprawnienia do orzekania w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując m.in. z Kliniką Psychiatrii SPSK nr 1 w Lublinie, a także wspomagając Działy Zasobów Ludzkich w sferze rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników. Interesuje się psychologią lotniczą, jak również zagadnieniami związanymi z opiniowaniem sądowo psychologicznym.

W Ośrodku prowadzi krótkoterminową pomoc psychologiczną oraz interwencje kryzysową.

Skip to content