Psycholog ze specjalnością w psychologii sądowej. Posiada uprawnienia do orzekania z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy uzyskane na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując ze szpitalem psychiatrycznym oraz wspomagając działy zasobów ludzkich. Interesuje się psychologią lotniczą oraz zagadnieniami związanymi z opiniowaniem sądowo psychologicznym.

W Dziale Interwencji Kryzysowej prowadzi krótkoterminową pomoc psychologiczną oraz interwencje kryzysową.