Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku: pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjalna. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności: praca socjalna z rodziną wychowującą dziecko, a także studia podyplomowe w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i interwencji kryzysowej.

W Hostelu zajmuje się poradnictwem socjalnym, pracą socjalną oraz interwencją kryzysową.

Skip to content