Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS na kierunku: psychologia kliniczna oraz 4-letnich studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Ukończyła roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz I stopień szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ Warszawie.
W Poradni prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, oraz par. Współprowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz współprowadzi Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skip to content