Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej na kierunku: resocjalizacja. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

W Poradni prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz współprowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Skip to content