Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologii na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym SWPS. W trakcie 4-letniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

W Poradni prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz współprowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Skip to content