Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. W trakcie 5-letniego Całościowego Szkolenia Systemowo Psychodynamicznego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.

W Poradni prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, psychoterapię indywidualną, terapię dla par i rodzin.

Skip to content