Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii – Intra. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.

W Poradni prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, terapię dla par i rodzin, grupy terapeutyczne,  Program Pomocy Psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz warsztaty o charakterze rozwojowym.

Skip to content