Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Poradnictwo i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Studium Dialogu Motywującego. Jest certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia.
W Poradni prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz współprowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, Program Pomocy Psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz warsztaty, szkolenia.
Koordynuje prace w Poradni.

Skip to content