Absolwentka Wydziału Psychologii w  Szkole Wyższej Psychologii  Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Poradnictwo i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. W Poradni prowadzi   konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz prowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Skip to content