Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Instytutu Ratownictwa Psychologicznego. Ukończyła studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna – Interwencja Kryzysowa oraz Trening i Terapia Grupowa. Brała udział w wielu szkoleniach m.in. z obszaru Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwencji kryzysowej, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym.
W Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty.

Skip to content