Absolwentka Wydziału Psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz Wydziału Kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe z Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz Psychologii kryminalnej. Ukończyła I stopień szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie oraz uzyskała tytuł praktyka Dialogu Motywującego. Od 2021 r. związana ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, prowadzącym Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne oraz szkolenia dla specjalistów.

Skip to content