Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyła Studium Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Rodzinie i Dziecku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Odbyła szkolenie podyplomowe z zakresu Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego.

Z zaciekawieniem i zaangażowaniem towarzyszy ludziom w docieraniu do ich zasobów i mocy, dzięki którym są w stanie te trudności pokonywać. Głęboko wierzy, że ludzie dzięki własnym umiejętnościom i przy odrobinie życzliwego wsparcia od innych, mogą wykorzystać kryzys jako szansę na rozwój.

W Punkcie Interwencyjnym wspiera osoby doświadczające zawirowań i nieuchronnych, życiowych kryzysów prowadząc pracę indywidualną w ramach interwencji kryzysowej oraz krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Prowadząca autorskie warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków „Z poczwarki w motyla”.

Skip to content