Psycholożka (Uniwersytet Łódzki) i psychoterapeutka w trakcie Podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej (Uniwersytet SWPS w Warszawie). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale psychiatrii oraz rehabilitacji kardiologicznej, na linii wsparcia psychologicznego oraz współpracując przy realizacji projektów naukowo – badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
W Punkcie Interwencyjnym zajmuje się krótkoterminową pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową.

Skip to content