Terapeutka terapii krótkoterminowej (TSR), interwent kryzysowy, mediator rodzinny (wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z mediacji rodzinnych i pomocy psychologicznej rodzinie, Akademię Coachingu i Mentoringu Kryzysowego oraz wiele szkoleń terapeutycznych między innymi w podejściu systemowym, z Dialogu Motywującego, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Obecnie na studiach II stopnia z Psychologii klinicznej.
Specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kryzysach relacji rodzicielskich, partnerskich, okołorozwodowych. Prowadzi autorskie warsztaty i grupy wsparcia „Zostać czy odejść?” „Zaczynam jeszcze raz” „Jak wesprzeć dziecko w czasie rozstania rodziców?”
W Punkcie Interwencyjnym zajmuje się interwencją kryzysową i krótkoterminową pomocą psychologiczną.

Skip to content