Pedagog specjalny, terapeuta terapii krótkoterminowej (TSR), trener umiejętności psychospołecznych. Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w duchu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się pomoca psychologiczną osobom uwikłanym  w przemoc w rodzinie (osoby doznające przemocy, stosujące przemoc, świadkowie i bliscy),  ogólną problematyką rodzinną.

W Punkcie Interwencyjnym w ramach indywidualnych konsultacji prowadzi interwencje kryzysową  i pomoc psychologiczną pomagając osobom w kryzysie psychologicznym.

Współprowadzi grupy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skip to content