poradnictwo psychologiczne

Krótkoterminowa pomoc psychologiczna mająca na celu wsparcie w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych występujących w trudnej sytuacji, jak również poszukiwaniu możliwości radzenia sobie. Kierowane jest do osób chcących doskonalić swoje umiejętności niezbędne do realizowania potrzeb na kolejnych etapach życia lub mających trudności przystosowawcze.