Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Celem grupy jest praca nad zatrzymaniem przemocy w rodzinie poprzez redukcję zachowań agresywnych u uczestników oddziaływania, kształtowanie postawy szacunku i partnerstwa wobec członków rodziny oraz odpowiedzialności za swoje czyny.

Sprawdź, gdzie świadczymy te usługi:

Skip to content