Program Pomocy Psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przemoc jest zachowaniem wyuczonym, kształtowanym społecznie oraz wzmacnianym kulturowo. Osoba stosująca przemoc może oduczyć się stosowania przemocy, lecz nie zrobi tego sama, potrzebna jest do tego profesjonalna pomoc, wsparcie. Pomoc osobom stosującym przemoc w zmianie postawy wobec stosowania przemocy realizowana jest poprzez wprowadzenie edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie, nabywaniu umiejętności  konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz udzielanie pomocy psychologicznej.

 

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza do udziału w grupie,  której celem jest praca nad zatrzymaniem przemocy w rodzinie poprzez nabycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań agresywnych i budowanie relacji rodzinnych opartych na wzajemnym porozumieniu i szacunku.

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  w rodzinie, nabycia umiejętności rozpoznawania i komunikowania własnych uczuć i potrzeb. Ponadto, udział w spotkaniach może być okazją do przyjrzenia się i kształtowania kompetencji wychowawczych uczestników posiadających dzieci, nauki radzenia sobie ze złością i stresem, a także nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Ze względu na duże zainteresowanie uruchamiamy 2 grupy:

Miejsce spotkań: Punkt Interwencyjny, Pl. Dąbrowskiego 7 (parter), Śródmieście

Planowany czas spotkań : 30 września 2020r. – 17 lutego 2021r. ( środy 17.00 – 19.30)

Prowadzący: Regina Dziugiewicz i Mariusz Moderski

Udział w Programie poprzedza konsultacja. Zapisy w Punkcie Interwencyjnym – tel. 22 837 55 59, 535 430 902.

Miejsce spotkań: Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Belgijska 4 (III p., brak windy), Mokotów

Planowany czas spotkań : 5 października 2020r. – 22 lutego 2021r. ( poniedziałki 17.00 – 19.30)

Prowadzące: Ewelina Durajczyk i Agnieszka Strugacz

Udział w Programie poprzedza konsultacja. Zapisy w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie – tel. 22 845 12 12, 667 833 400.

 

Udział w Programie jest bezpłatny.

Obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

Skip to content